Serwis i gwarancja


Informacje o użytkowaniu i gwarancji

Nasze pojazdy nie wymagają wymiany oleju, regularnych przeglądów oraz wypełniania karty gwarancyjnej. Do obowiązków użytkownika należy systematyczne ładowanie akumulatora, kontrolowanie ciśnienia w oponach, użytkowanie tylko w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Mając jednak na uwadze fakt, że nawet najlepsze urządzenie może ulec czasem awarii informujemy, że na pojazd udzielana jest 12-miesięczna gwarancja.

Jak wygląda proces składania reklamacji?

Kroki reklamacji produktów drivel.pl

Informacje szczegółowe

  • Towar musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu. Najlepiej w oryginalny karton.
  • Zgłaszany towar powinien być kompletny, włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
  • W powyższym zgłoszeniu należy określić tryb reklamacji, z jakiego chcesz skorzystać - gwarancja lub niezgodność towaru z umową.
  • W przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji, wymagane jest dołączenie kserokopii faktury lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeśli produkt taką posiada) oraz szczegółowego opisu usterki, wraz z informacją o okolicznościach jej występowania.